Băng tải công nghiệp

Chuyên cung cấp các loại băng tải theo yêu cầu
- Băng tải PVC các loại
- Băng tải EP các loại
- Băng tải chịu nhiệt các loại
- Băng tải Gân V các loại 
- Băng tải chống dầu các loại
- Băng tải trượt khí cá loại